مه پاش؛ سیستم حفظ سلامت و بهره وری مجموعه های مرغداری

به گزارش ایسنا بنابر اعلام شرکت آب نیرو، اگر پاسخ شما به این سؤال مثبت باشد، به احتمال قریب به یقین با دستگاه ها و تجهیزاتی منحصر به فرد در این محیط ها مواجه شده اید. به طور مثال لوله هایی که در مسیرهای خاصی از سالن گلخانه یا مرغداری کشیده شده اند و در بخش های خاصی مجراهای خروجی قطرات مه مانند آب دارند. حتماً این فکر در ذهنتان مطرح شده است که چه امکانات آسایشی جالبی برای گل ها یا طیور نگهداری شده در چنین محیط هایی در نظر گرفته اند. خوش به حال مرغ ها! بله همینطور است. این امکانات به ظاهر آسایشی برای فراهم آوردن شرایطی است تا در آن، سلامت گیاه یا جاندار حفظ شود و بتواند تولیدات بیشتر و بهینه تری برای مجموعه تولیدی و نهایت ما انسان ها به همراه داشته باشد. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا با سیستم مه پاش مرغداری به عنوان یکی از این تجهیزات آسایشی طیور آشنا شوید و اگر چنانچه قصد راه اندازی مجموعه مرغداری را از قبل در ذهن می پروراندید، چشم انداز واضح تری از نوع محیطی که می بایست در اختیار داشته باشید برایتان مجسم شود.

تأثیرات سیستم مه پاش مرغداری بر بازدهی کسب و کار

حیواناتی نظیر مرغ ها و جوجه ها نیز بدنشان به گونه ای آفریده شده است که همانند انسان ها در محدوده دمایی خاصی می توانند فعل و انفعالات عادی و بهینه خود را انجام دهند. اگر دما از حد مشخصی کمتر شود دچار بیماری می شوند و اگر از حد معینی بیشتر شود، با بی حالی و رشد میکروب ها و ویروس های گرمادوست، باز هم دچار بیماری می شوند.

اگر شرایط دمایی این حیوانات به اصطلاح زبان بسته از جانب صاحبان مرغداری ها در سطح مطلوب، حفظ نشود، حتی خطر مرگ نیز برای این جانداران قابل تصور است که ضمن تلف شدن موجودات، سرمایه و کسب و کار افراد نیز دچار ضرر و زیان فراوان خواهد شد. مه پاش مرغداری یکی از تجهیزاتی است که می توان گفت از الزامات چنین مجموعه هایی محسوب می شود. به کارگیری این سیستم در مرغداری می تواند سبب کاهش گرمای موجود در محیط که می تواند ناشی از ازدحام زیاد طیور یا گرمای هوا در فصول گرم باشد، شود. کاهش دادن دمای هوا در چنین شرایطی موجب به تعادل رسیدن دمای بدن جاندار شده و فعل و انفعالات قابل انتظار از حیوان یعنی تخم گذاشتن به اندازه و در زمان های متوالی و رشد مناسب آن، به شکل مطلوبی انجام می شود.

اجزای تشکیل دهنده سیستم مه پاش مرغداری

سیستم مه پاش خود، دربرگیرنده لوازم خاصی است. در ادامه به بررسی جزئیات ساختاری و عملکردی و لوازم مه پاش مرغداری خواهیم پرداخت.

مه پاش مرغداری در حالت کلی نوعی به منظور خنک سازی و همچنین تهویه هوای محیط مرغداری است. چنین سیستمی قطعا از اجزای مختلفی تشکیل می شود. سیستم مه پاش متشکل از اجزای مهم زیر با کارکردها و عملکردهای منحصر به فرد می باشد.