قیمت مرغ روی ۱۹ هزار تومان ثابت ماند

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور با بیان اینکه قیمت مرغ طی هفته های اخیر روی ۱۹ هزار تومان ثابت مانده است.

 

حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ در بازار طی هفته های اخیر تقریباً ثابت مانده است، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده به صورت نقدی بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان است. همچنین نرخ این کالا به صورت زنده عرفی بین ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان تا ۱۳ هزار تومان است.
وی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را نیز حدود ۱۹ هزار تومان است.
اسدالله نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ را به صورت دستوری نمی توان اجرا کرد و همواره تابع عرضه و تقاضا بوده است، افزود: قیمت مصوب دولت برای مرغ با توجه به هزینه ها و شرایط تولید هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و قابل اجرا نیز نیست چرا که این قیمت براساس نرخ مصوب نهاده ها تعیین شده اما هم اکنون کمتر از ۳۰ درصد نهاده های دامی با نرخ مصوب به دست تولیدکننده می رسد. و برای حفظ و بقا تولید در سالی که مزین به جهش تولید است لازم است برخی از استان ها با تلاش برای اجرای این قیمت غیر کارشناسی و غیر منطقی، مرغداران را دچار چالش و زیان نکنند.
اسدالله نژاد درباره کمبود کنجاله سویا نیز گفت: متأسفانه پیش بینی های ما درست بود و هم اکنون قیمت کنجاله سویا از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان هم عبور کرده و از کمبود به سمت نایابی پیش می رود که امیدوار هستیم دولت برای این مساله تدابیر ویژه اتخاذ کند که به نظر بهترین راهکار اجازه واردات بخشی از سویای مورد نیاز کشور با ارز نیمایی و حذف عوارض ۲۰ درصدی برای این قبیل واردات است چرا که با ارز ۴۲۰۰ تومانی امیدی به حل مشکل نیست.