صادرات بیش از ۷ میلیون بشکه‌ای نفت عراق به امریکا

اداره اطلاعات انرژی امریکا اعلام کرد که صادرات نفتی عراق به امریکا طی ماه سپتامبر به بیش از 7 میلیون بشکه رسید.

عراق در ماه سپتامبر 7.050 میلیون بشکه با میانگین 235 هزار بشکه در روز نفت به امریکا صادر کرد.

صادرات نفتی عراق به امریکا در ماه سپتامبر نسبت به ماه اوت که در آن 7.533 با میانگین روزانه 243 هزار بشکه صادر کرده بود، کاهش یافت.

عراق در هفته نخست ماه سپتامبر به طور میانگین 343 هزار بشکه در روز، در هفته دوم میانگین 120 هزار بشکه در روز، در هفته سوم به طور میانگین 202 هزار بشکه در روز و در هفته چهارم به طور میانگین 275 هزار بشکه در روز نفت به امریکا صادر کرد.

بنابر داده های اداره اطلاعات انرژی امریکا، عراق در رتبه چهارم صادرات نفت به امریکا در ماه سپتامبر قرار گرفت.

در سطح کشورهای عربی نیز عراق پس از عربستان که در رتبه نخست صادرات نفت به امریکا قرار دارد، رتبه دوم را به خود اختصاص داد.