کاهش مجدد قیمت گوشت مرغ تازه تنظیم بازار در میادین

کاهش مجدد قیمت گوشت مرغ تازه تنظیم بازار در میادین میوه و تره‌بار تهران برای دومین بار طی چهار روز، قیمت گوشت مرغ گرم در میادین ۲۶۶۰۰ تومان شد.

به گزارش فرتاک نیوز،

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه تنظیم بازار که از صبح روز ۱۸ فروردین در میادین میوه و تره‌بار ۲۵۰۰ تومان کاهش یافته بود، از صبح امروز ۹۰۰ تومان دیگر نیز در میادین کاهش یافته است.

گفتنی است قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم تنظیم بازار که تا ۱۷ فروردین در میادین میوه و تره‌بار ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، در سه روز گذشته ۲۷۵۰۰ تومان فروخته شد و امروز با قیمت ۲۶۶۰۰ تومان عرضه می‌شود.