کامیون‌داران برای مرغدار هزینه اضافی می‌تراشند

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه کامیون‌داران هزینه‌ اضافی تحت عنوان پشت بارنامه درخواست می‌کنند که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، گفت: حتی با حذف ارز 4200 تومانی هم قیمت مرغ از کیلویی 60 هزار تومان فراتر نمی‌رود.

محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور گفت: دولت تصویب کرده مرغداران مرغ زنده را کیلویی 17100 تومان بفروشند، اما این را بر اساس آنالیز تحویل نهاده دولتی انجام داده است، در حالی که اکنون مرغداران تنها 60 درصد نیاز خوراک خود را به نرخ دولتی تحویل می‌گیرند و بقیه را از بازار آزاد به قیمت‌های سرسام آور تهیه می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه مرغداران از 5 کیلوگرم خوراکی که نیاز دارند تنها 3 کیلو را به نرخ دولتی تهیه می کنند، افزود: در حالی خوراک مورد نیاز را از بازارهای سیاه می خرند که قیمت‌های آنها هم روز به روز در  حال افزایش است.
وی در پاسخ به اینکه قیمت تمام شده تولید یک کیلو مرغ چقدر است، گفت: اکنون قیمت ها روزانه در حال تغییر است هر روز نرخ های جدید نهاده در بازار هست و اینها روی قیمت تمام شده تاثیر دارد، علاوه بر آن طی چند ماه اخیر هزینه‌های نگهداری تاسیسات مرغداری بیش از 10 برابر شده است، اگر یک وسیله ای خراب شود و یا مجبور به تعمیر و تعویض باشیم هزینه ها عجیب بیشتر شده است.
یوسفی به برخی هزینه های غیر رسمی که از سوی کامیون داران به مرغداری ها تحمیل می شود نیز خبر داد و گفت: برای حمل کامیون از بنادر به مرغداری ها مثلا کیلویی 300 تومان طبق بارنامه با کامیون های صحبت می‌کنیم که آنها زنگ می‌زنند و می‌گویند اگر 200 تومان هم اضافه تر می‌دهی می‌آوریم که تحت عنوان « پشت بارنامه» بین آنها مرسوم است.

وی تصریح کرد که همه این ها هزینه تمام شده تولید را افزایش می دهد و دولت باید فکری به این هزینه ها بکند تا سود تولید کنندگان تامین شود و گرنه تولید در ادامه کاهش می‌یابد.
رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در پاسخ به اینکه آیا تولید در روزهای اخیر کاهش یافته است، گفت: مرغداران به دلیل اینکه نهاده به موقع به آنها نمی‌رسد مرغ را با وزن کمتری عرضه می‌کنند که اینها طبعا روی تولید کل کشور تاثیر می‌گذارد.
وی تصریح کرد: ظاهرا مهلت ارز 4200 تومانی که برای واردات نهاده اختصاص می یابد تا پایان شهریور است، بنابراین دولت باید تصمیم بگیرد که چگونه با ارز نیمایی یا ارز آزاد وضعیت تولید را کنترل کند.
وی در پاسخ به اینکه برخی می گویند که وضعیت تولید مرغ در کشور به اندازه ای اسفناک است که احتمالا در ماه های آینده قیمت به کیلویی 100 هزار تومان برسد، گفت: چنین چیزی را قبول ندارم، اما دولت باید به فکر تامین نهاده های دولتی مرغداران باشد چرا که قیمتی که برای آنها تعیین کرده به شرط تحویل نهاده به نرخ دولتی است.
رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور تاکید کرد که حتی با حذف ارز 4200 تومان قیمت مرغ بازار بیش از 60 هزار تومان در کیلو نمی‌شود.