مصرف روزانه یک تخم مرغ سکته مغزی را افزایش نمی دهد

تهران- ایرنا- مطالعات جدید محققان حاکی است، مصرف روزی یک عدد تخم مرغ با افزایش خطر ابتلا به سکته مغزی ارتباطی ندارد.

در پژوهشی جدید که توسط محققان فنلاندی انجام شد، نتیجه بدست آمده نشان داد که در حاملان فنوتیپ APOE4 که از لحاظ ژنتیکی مستعد افزایش سطح کلسترول خون بر اثر مصرف کلسترول غذایی هستند، مصرف روزی یک عدد تخم تاثیری در ابتلای آنها به سکته مغزی ندارد.
فنوتیپ APOE4 بر سوخت و ساز کلسترول تاثیر دارد و به اندازه قابل توجهی در جمعیت فنلاندی مشاهده می شود.
یافته های مطالعات قبلی در مورد ارتباط مصرف تخم مرغ با خطر ابتلا به سکته مغزی ضد و نقیض بوده اند.
برخی مطالعات، ارتباطی میان مصرف بالای کلسترول غذایی با افزایش خطر ابتلا به سکته مغزی پیدا کرده اند در حالیکه مطالعات دیگر نشان داده اند که مصرف تخم مرغ که کلسترول بالایی دارد، خطر ابتلا به سکته مغزی را کاهش می دهد.
برای بیشتر افراد کلسترول غذایی نقش بسیار کوچکی در سطح کلسترول خون آنها دارد.
اما تاثیر کلسترول غذایی بر سطح کلسترول خون در حاملان فنوتیپ APOE4 — که بطور قابل توجهی بر متابولیسم کلسترول تاثیر می گذارد– بیشتر است. حاملان فنوتیپ APOE4 در میان جمعیت فنلاندی به وفور یافت می شود.
محققان فنلاندی در این مطالعه جدید با بررسی هزار و 950 مرد فنلاندی 42 و 60 ساله که 32 درصد آنها حامل فنوتیپ APOE4 بودند متوجه شدند که مصرف روزی یک عدد تخم مرغ با خطر ابتلا به سکته مغزی حتی در افرادی که از لحاظ ژنتیکی مستعد افزایش سطح کلسترول خون بر اثر مصرف کلسترول غذایی هستند، ارتباط ندارد.
یک تخم مرغ تقریبا حاوی 200 میلی گرم کلسترول است.
با این حال محققان خاطر نشان کردند از آنجایی که این مطالعه بر روی افرادی انجام شده است که سابقه ابتلا به بیماری قلبی عروقی نداشتند، لازم است مطالعات بیشتری بر روی افراد بیشتر و نیز افرادی که سابقه بیماری قلبی عروقی دارند، انجام شود.