مالیات به سود تعلق می گیرد یا تورم؟

افزایش مالیات اصناف باعث اعتراضات گسترده این گروه شده است. سهم درآمد دولت از مالیات قرار است بالغ بر 300 درصد افزایش پیدا کند اما بار عمده این میزان مالیات روی دوش کسبه و فروشندگان خواهد بود.

به گزارش 9 صبح، فروشندگان لوازم خانگی سه راه امین حضور در روزهای اخیر به دلیل افزایش مالیات، تجمعاتی داشتند. یکی از مشاوران مالیاتی اتاق اصناف ایران بیان کرده که رویه سازمان امور مالیاتی در سال جاری متفاوت خواهد بود. در حال حاضر سازمان مالیاتی در محاسبه سود فروشنده، به تورم توجه دارد. همین مسئله باعث شده که اصناف تجمع کنند و معترض شوند.

این موضوع به اصناف شهر تهران محدود نشده و دیگر صنف‌ها در نقاط مختلف کشور نسبت به این قانون اعتراض کرده‌اند. در این باره علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد: قانونگذار در بودجه، تکلیفی درباره اخذ مالیات از دستگاه‌های کارتخوان برای دولت معین کرده است. به همین دلیل نهادهای ذی‌ربط موظف هستند تراکنش‌ها را مورد توجه قرار دهند. به گفته جهرمی، رئیس جمهور تاکید دارند که مبنای کار برای اخذ مالیات باید اعتماد به کسبه و اصناف باشد. در واقع ملاک، خوداظهاری مودیان است و بر این اساس مالیات مناسبی وضع خواهد شد.

مشکل اصلی کسبه برای پرداخت مالیات جدید چیست؟

بر اساس اخبار موجود، سازمان مالیاتی قصد دارد عملکرد تراکنش حساب بانکی، سامانه حساب صیادی و دستگاه کارتخوان فعالان بازار را مبنای محاسبات خود قرار دهد. سازمان امور مالیاتی علاوه بر موارد مذکور، اسناد مالی سنوات گذشته را هم برای مالیات دهی مبنا قرار داده و این موضوع تنش را بیشتر کرده است.

در واقع مشکل اصلی این است که سازمان امور مالیاتی با توجه به تورم، میزان مالیات را تعیین خواهد کرد و این مسئله برای فعالان بازار گران تمام می‌شود. این گروه معتقدند که کسبه از تورم سودی به دست نمی‌آورند، بنابراین توانایی پرداخت مالیات جدید را نخواهند داشت.