فعال شدن کشتارگاه های صنعتی مرغ نیاز ضروری صنعت مرغداری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان گفت:فعال شدن کشتارگاه های صنعتی مرغ نیاز ضروری صنعت مرغداری در استان است.
غلام حیدر زورقی در نشست اعضای هیئت مدیره و اتحادیه مرغداران استان افزود: وظیفه ذاتی سازمان جهاد کشاورزی حمایت از تولید و تولید کنندگان می باشد، بر این اساس از آنجایی که مرغداری ها م یکی از زیر بخش‌های تولید در بخش کشاورزی به شمار می روند در راستای حمایت از تولید کنندگان گوشت مرغ در تامین نهاده های تولید هیچگونه مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی با خرید وفروش و عرضه مرغ زنده در سطح استان مخالف است، گفت: سیاست بخش کشاورزی ارائه مرغ کشتار روز به مصرف کننده می باشد.
وی از اتحادیه مرغداران استان خواست در کنار تولید مرغ، تمام تلاش خودرادر تکمیل زنجیره صنعت مرغ معطوف نموده تا پرورش دهندگان مرغ بتوانند بدون دغدغه مرغ تولیدی را به بازار عرضه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه فعال کردن کشتارگاه صنعتی مرغ در استان نیاز ضروری مرغداری ها است، ادامه داد: در حال حاضر 227 واحد پرورش مرغ گوشتی در استان وجود دارد اگر با تمام ظرفیت اسمی اقدام به جوجه ریزی کند 70درصد نیاز استان به گوشت مرغ تأمین خواهد شد ولی بدلیل غیر فعال بودن برخی از واحدهای پرورش مرغداری هم اکنون ضریب خوداتکایی استان به گوشت مرغ ۴۰درصد میباشد.
زورقی افزود: طی سال گذشته با ۱۵میلیون و ۵۲۸هزار جوجه ریزی در مرغداری ها ۲۶هزار و 399 تن گوشت مرغ تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

شایان ذکر است نیاز سالیانه استان به گوشت مرغ بیش از 78 هزار تن می باشد که در سال گذشته 52 هزار تن گوشت مرغ از خارج استان وارد شده است.