دولت می‌گوید ذرت و کنجاله بیشتر از پارسال وارد کشور شده، پس چرا اوضاع اینگونه است؟!

محمد علی کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی اظهار داشت: مرغ زنده برای مرغدار ما ۱۶۸۵۰ تومان در می‌آید، آنوقت کارگروه تنظیم بازار قیمت مرغ زنده را ۱۳۱۰۰ تومان تعیین کرده، یعنی با چند هزار تومان ضرر!

 

شعار سال:محمد علی کمالی سروستانی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با «نود اقتصادی»: مرغ زنده برای مرغدار ما ۱۶۸۵۰ تومان در می‌آید، آنوقت کارگروه تنظیم بازار قیمت مرغ زنده را ۱۳۱۰۰ تومان تعیین کرده، یعنی با چند هزار تومان ضرر!/ دولت نه در تامین نهاده برای مرغدار و نه در توزیع آن، خوب عمل نکرد!