تهیۀ گاز طبیعی از فضولات طیور

کمپانی انرژی طبیعی bp تهیۀ گازهای طبیعی تجدیدپذیر را به تازگی به لیست وظایف خود افزوده – که همگی از فضولات طیور به دست خواهد آمد!

شرکت انرژی های تجدیدپذیر CleanBay که در سال 2013 میلادی در مریلند امریکا تأسیس شد و هدفش تهیۀ انرژی سالم و تجدیدپذیر با استفاده از علم و تکنولوژی در کشاورزی است به تازگی با غول کمپانی های سوخت bp وارد یک توافق 15 ساله شده است.

بر اساس این توافق، CleanBay با فراوری بر روی فضولات طیور به سوخت تجدیدپذیر دست خواهد یافت.

Donal Buckley مدیرعامل شرکت گازهای تجدیدپذیر CleanBay اظهار داشت: “سالانه حدود 46 میلیون تن فضولات طیور در جهان تولید می گردد. هر کدام از کارخانه های ما می توانند روزانه حدود 150 هزار تن بگیرند و 2100 MMBtu سوخت تولید کنند. شاید این رقم برای لوله های بزرگ گاز کوچک باشد اما در دنیای انرژی های تجدیدپذیر رقم قابل توجهی است!”