افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به سال زراعی گذشته حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته و سطح زیر کشت گندم استان در سال زراعی جاری نیز شامل ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۸۳ هزار هکتار گندم دیم است.

غلامحسین ساربان در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری اظهار کرد: افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سال جاری نزدیک به قیمت تمام شده واردات گندم در شرایط فعلی است. ضمن اینکه این افزایش قیمت می‌تواند جهت توسعه و پایداری کشت گندم برای سال‌های آتی به عنوان قوت غالب جمعیت کشور و ارتقای امنیت غذایی نقش بسزایی داشته باشد.

وی افزود: همچنین ارزیابی‌های انجام شده بیانگر خشنودی و رضایتمندی کشاورزان نسبت به قیمت اعلام شده خرید تضمینی گندم در سال جاری است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی عنوان کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت گندم استان در سال زراعی جاری شامل ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۸۳ هزار هکتار گندم دیم است.

ساربان تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط نامناسب اقلیمی به دلیل کاهش بارندگی‌ها و افزایش میانگین درجه حرارت در سال جاری از میزان سطح زیر کشت گندم دیم استان حدود ۳۸۰ هزار تن گندم تولید شود.

وی با اشاره به اهمیت قیمت خرید تضمینی گندم تاکید کرد: تعیین قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های تولید و قابل رقابت با قیمت سایر محصولات و حداقل معادل قیمت واردات آن ضمن بهبود و توسعه سطح زیر کشت و تولید محصول گندم استان باعث کاهش سطح زیر کشت محصولات غیراساسی و آب‌بر نظیر محصولات جالیزی خربزه، هندوانه و… خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: گندم به عنوان یکی از محصولات اساسی کشاورزی سلاحی کارآمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت راهبردی آن افزوده می‌شود. با توجه به رسالت تامین امنیت غذایی و خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم در سند توسعه بخش کشاورزی نقش انکارناپذیر قیمت این محصول در تحقق اهداف مورد نظر کاملا مشهود است.

ساربان ادامه داد: با توجه به اینکه اجرای الگوی کشت مناسب محصولات اساسی و راهبردی لازمه امنیت غذایی در کشور بوده و این موضوع نیز تابع قیمت محصولات مذکور است، بنابراین تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم متناسب با هزینه‌های تولید و قیمت سایر محصولات کشاورزی رقیب می‌تواند نقش بسزایی در تعیین سطح زیر کشت و میزان تولید این محصول استراتژیک ایفا نماید.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان از نیمه خرداد سال جاری شروع خواهد شد که امیدواریم بهای گندم خریداری شده همانند سال گذشته طی ۴۸ ساعت تا حداکثر یک هفته پرداخت شود.