اردن بیشترین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان عرب را دارد

گزارش (AFEX) برای سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که اردن همچنان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱ پیشتاز منطقه است.

به گزارش بازار، گزارش شاخص انرژی آینده عرب (AFEX) برای سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که اردن همچنان در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۲۰۲۱ پیشتاز منطقه است، زیرا اردن از نظر درصد سهم انرژی‌های تجدید پذیر در رتبه اول جهان عرب قرار گرفت. (البته بدون احتساب انرژی آب).

این امر در جریان مشارکت وزارت انرژی و منابع معدنی، در نهایت، در یک جلسه گفتگو در مورد دستاوردهای انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در اردن و برنامه‌های آتی در چارچوب فعالیت‌های کنفرانس طرفین (COP۲) در شرم الشیخ برگزار شد.

این نشست همزمان با ارائه گزارش شاخص انرژی آینده عرب برای سال ۲۰۲۲ برگزار شد که توسط مرکز منطقه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی تهیه شده و وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در کشورهای عربی و رتبه آن‌ها از نظر دستاوردها را نشان می‌دهد.

در این جلسه، مهندس ژاکوب مارار، مدیر اداره انرژی‌های تجدیدپذیر، دستاوردهای انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی در اردن و برنامه‌های آینده را ارائه کرد.