اجرایی شدن هویت دار کردن و بیمه اجباری دام در کردستان

رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: طرح هویت دار کردن و بیمه اجباری دام استان همزمان با سراسر کشور از ابتدای آبان امسال در این استان آغاز شده است.
مهدی فتحی گفت: این طرح با هدف دستیابی به امار واقعی دام، برنامه ریزی بهداشتی اصلاح نژادی و تغذیه ای برای دامهای موجود، ارتقاء کمی وکیفی تولیدات دامی، کنترل بازار محصولات دامی و بهره‌مندی از خدمات انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: فرآیند عملیات هویت دار کردن و بیمه اجباری دام با درخواست حضوری یا تلفنی دامدار به مراکز مجاز پلاک کوبی مبنی بر تعداد پلاک گوش مورد نیاز و مراجعه دامدار به مامورین پلاک کوب و مراکز مجاز پلاک کوبی جهت انجام مراحل کار و نصب پلاک گوش دام ها و صدور بیمه نامه انجام می شود.
رییس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان تاکید کرد :تهیه لیست دام های پلاک کوبی شده، شناسه ملی ۱۵ رقمی دام‌ها و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت در سامانه توسط مامورین پلاک کوب، اخذ هزینه پلاک کوبی و بیمه دام ها بر اساس تعرفه های تعیین شده ، محاسبه هزینه های پلاک کوبی و بیمه برای دامداران و صدور رسید دریافت وجه و تحویل آن به دامدار با امضاء مامورین مذکور و همچنین راهنمایی دامدار برای اخذ بیمه نامه اجرایی می‌شود.
فتحی با اشاره به صدور بیمه نامه توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا اتحادیه دامداران یاداورشد: ثبت اطلاعات واحد دامداری و دام های پلاک کوبی شده در سامانه هویت دام توسط اتحادیه دامداران استان در حال انجام است.
وی اظهار داشت: نگهداری دام زنده صرفاً با نصب پلاک دام معتبر و ثبت مشخصات مجاز بوده و هرگونه خرید و فروش و انتقال دام زنده فاقد پلاک پس از اتمام مهلت تعیین شده ممنوع و قاچاق محسوب خواهد شد.
رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: همه خدمات بهداشتی(واکسیناسیون)، اصلاح نژاد، بیمه ای، تسهیلاتی و تحویل نهاده های دامی منوط به پلاک کوبی و ثبت در سامانه خواهد شد.
کردستان دارای سه میلیون واحد دامی است که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار راس آن گوسفند و بز، ۲۳۰ هزار راس بز و بزغاله، ۲۳۰ هزار راس گاو و گوساله و ۱۲ هزار و ۳۰۰ راس تک سمیان است.
حدود ۶۰ هزار بهره بردار بطور مستقیم در امر پرورش دام مشغول بکار هستند.