خلاصه ای از برنامه های حمایتی دولت ژاپن از صنعت دام و طیور

دولت ژاپن همه ساله از طریق برنامه های مختلف از تولید کنندگان داخلی مرغ و تخم مرغ، دامداری، و لبنیات حمایت مالی به عمل می آورد. در آخرین گزارش خود به مجمع کشاورزی سازمان تجارت جهانی، دولت ژاپن از 6 میلیارد دلار (648 میلیارد یِن) کمک مالی در سال مالی 2018 در زمینۀ حمایت های کشاورزی برای صنعت گوشت گاو و لبنیات گزارش داده است.
علاوه بر این، دولت ژاپن از 45 میلیون دلار (4.9 میلیارد یِن) حمایت مالی از صنعت تخم مرغ به صورت جداگانه گزارش داد. همچنین وزیر کشاورزی، جنگل داری و شیلات به منظور بهبود و ارتقاء تولیدات دامی و شیری، از اختصاص 5.9 میلیارد دلار (647 میلیارد یِن) بودجۀ مالی در سال 2021 میلادی خبر داد.
در مجموع دولت ژاپن 8 برنامۀ حمایتی دارد که از دو تای آن با عنوان برنامه های “استاندارد” عنوان می کند که در آن پرداخت تضمینی است اما مقدار آن بسته به وضعیت بازار تفاوت می کند؛ و 6 تای دیگر برنامه های “مشروط” است که در صورت بروز وضعیتی خاص در بازار عملی می گردد.

برنامه های حمایت مالی استاندارد
–    برنامۀ حمایت مالی از گاوهای پرواری و شیری
این برنامه تنها بخشی از برنامه های حمایتی مالی وزارت کشاورزی در حمایت از انجمن های دامی و سایر سهامدارانی است که در راستای ارتقاء تولیدات دام، طیور، تخم مرغ و خوراک فعالیت می کنند. در سال مالی 2020، انجمن دامداران 441 میلیون دلار (48.1 میلیارد ین) بودجۀ دولتی دریافت کرد.

-برنامۀ پرداخت تکمیلی برای بخش فراوری شیر
این برنامه به منظور پُر کردنِ فاصلۀ درآمدی بین شیر مایع مصرفی و شیر مورد استفاده برای محصولات فراوری شده است. در این برنامه حمایت مالی دو دسته را تحت حمایت دارد: تولید کنندگان شیر و توزیع کنندگان شیر.
مقدار پرداختی هر ساله توسط وزیر کشاورزی و بر اساس هر کیلوگرم شیر خشک تولید شده تعیین می گردد. نمونه ای از پرداختی های 3 سالۀ اخیر به همراه مقدار شیر دریافتی در جدول ذیل آمده است.

برنامه های حمایت مالی به منظور ثبات قیمت در بخش دام
تحت این برنامۀ حمایتی، در صورتی که متوسط هزینه های پرورش دام از متوسط درآمد بیشتر باشد، پرداخت به تولیدکنندگان گوشت گاو تعلق می گیرد و تا 90 درصد این مابه التفاوت پرداخت می گردد همانند آنچه که به دنبال شیوع کووید-19 رخ داد.

به منظور ثبات قیمت نهاده ها
هنگامی که قیمت نهاده های وارداتی از متوسط قیمت اخیر ژاپن بالاتر باشد، ژاپن به منظور ثبات قیمت نهاده به حمایت مالی تولیدکنندگان در بخش های دام و طیور و لبنیات می پردازد. هنگامی که متوسط قیمت واردات نهاده هایی نظیر ذرت، سورگوم، کنجالۀ سویا، جو و گندم در مواردی خاص از سال نسبت به متوسط بهای واردات در ماههای گذشته افزایش داشته باشد. چنانچه بهای خوراک وارداتی بالاتر از 115 درصد قیمت استاندارد خوراک باشد، برنامۀ حمایت مالی غرامتی برای جبران مابه التفاوت اقدام می کند.

برنامۀ حمایتی از تولیدکنندگان تخم مرغ
برنامۀ حمایت مالی از تولیدکنندگان تخم مرغ خود شامل دو زیر مجموعه است: پرداخت غرامت مالی در شرایط کاهش قیمت تخم مرغ و پرداخت مالی برای مرغداری های بیکار. هر دوی این برنامه ها توسط اتحادیۀ مرغداری ژاپن اداره می شود. برنامۀ اول یا همان پرداخت غرامت مالی در شرایط کاهش قیمت تخم مرغ در مواقعی صورت می گیرد که قیمت ماهانۀ تخم مرغ کمتر از قیمت استاندارد شده شود؛ در چنین شرایطی 75 درصد غرامت از سوی وزیر کشاورزی و 25 درصد از سوی صنعت پرداخت می گردد.
برنامۀ دوم که شامل پرداخت مالی برای مرغداری های بیکار است شامل مرغداری هایی است که 2 تا 6 ماه مرغداری خود را خالی نگه دارند. این اتفاق در شرایطی می افتد که قیمت روز تخم مرغ پایین تر از قیمت استاندارد ثبت شده باشد و به منظور تشویق تولیدکنندگان به محدود کردن تولید و بهبود قیمت ها صورت می گیرد. برای اینکه شامل این برنامه گردند تولیدکنندگان می بایست حداقل از 30 روز قبل از افت قیمت مرغ های تخمگذار را ذبح کرده و به مدت حداقل 60 روز آتی مرغداری خود را خالی نگه دارند. بسته به تعداد طیور هر مرغداری و همچنین تعداد روزهایی که مرغداری را خالی نگه دارند پرداخت متفاوت است.

برنامۀ پرداخت غرامت برای گوساله های پرواری
برنامۀ پرداخت غرامت مالی برای گوساله های پرواری شامل مواقعی می شود که قیمت گوساله در بازار پایین تر از قیمت استاندارد باشد. در چنین شرایطی پرداخت غرامت از سوی اصناف (دولت) به دامدار و بر پایۀ هر رأس دام صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که 50 درصد آن را دولت و 25 درصد توسط تشکل ها یا اصناف استانی پرداخت می شود. البته این غرامت بسته به نژاد گوساله متفاوت است و برای بیشتر نژادها پرداخت ها بر پایۀ پرداخت فصلی صورت می گیرد.