گم شدن 7 هزار تن مرغ در شبکه توزیع

نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ گوشتی کشور قیمت‌های سرسام‌آور بازار را ناشی از نبود ساز و کار مشخص در مسیر کشتارگاه تا عرضه دانست

فارس – نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مرغ گوشتی کشور قیمت‌های سرسام‌آور بازار را ناشی از نبود ساز و کار مشخص در مسیر کشتارگاه تا عرضه دانست که با انحراف شدید روبه روست. حبیب اسدا…نژاد افزود: پس از کشتار مرغ، شاهد نوعی رهاشدگی هستیم و کشتارگاه‌ها می‌توانند مرغ را به هر نرخی که بخواهند عرضه کنند. وی گفت: آمار کف بازار نشان نمی‌دهد که روزانه ۷ هزار تن مرغ گم می‌شود.