کاهش 10هزار تومانی گوشت‌ قرمز

رضایی گفت:امسال زایش دام از شرایط خوبی برخوردار بود و همین امر موجب کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت گوشت در سطح کشور شد.
مرتضی رضایی،معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه دومین نشست تشکل های جهادی در رونق تولید اظهار کرد:با توجه به بارندگی‌های مناسب و حاصلخیزی مراتع،زایش دام از شرایط خوبی برخوردار بود که همین امر موجب شد قیمت گوشت به طور متوسط در سطح کشور ۱۰ هزار تومان ‌کاهش یابد و به نقطه متعادلی برسد.
وی درخصوص واردات گوشت گفت:با توجه به آنکه موظف هستیم برای ذخایر استراتژیک واردات داشته باشیم،از ابتدای سال تا کنون ۳۴ تا ۳۵ هزارتن گوشت گوساله و ۴ تا ۵ هزارتن گوشت گوسفند وارد کشور شد.
رضایی با اشاره به اینکه در زمینه تولید مرغ شرایط متعادلی داریم،بیان کرد:براین اساس پشتیبانی امور دام موظف است مازاد نیاز مرغداران را خریداری کند،در یک ماه گذشته ۲۲۰ هزارتن مرغ در کشور تولید شد که با احتساب نیاز داخل ۲۰ هزارتن مرغ مازاد باید توسط پشتیبانی خریداری شود، ضمن آنکه مجوز صادرات به صورت محدود داده ایم تا بتوانیم بازارهای صادراتی را حفظ کنیم.