پیش بینی تولید ۲۳ هزار تن مرغ در گلستان

هزار واحد مرغداری گوشتی فعال استان برای دوره آذر ماه ۱۳میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی کردند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گلستان با اعلام این خبر گفت:با ۱۳میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی در هزار واحد مرغداری گوشتی فعال استان پیش بینی می‌کنیم بیش از ۲۳ هزار تن گوشت مرغ  در پایان دوره آذر ماه تولید شود.پیش بینی تولید ۲۳ هزار تن مرغ در گلستان

رحمت اله سمیعی افزود: برای تولید مرغ از اول امسال تا کنون ۷۵۰ هزار تن نهاده‌ دامی با قیمت یارانه‌ای در گلستان توزیع کرده ایم.

وی گفت: در استان گلستان هزار و صد واحد مرغداری وجود دارد که هزار واحد مرغداری گوشتی بوده و تقریبا تمام آن‌ها فعال هستند.