هوشمند سازی مرغداری‌های تخم گذار در سمنان

با هوشمند سازی ۷۰ درصد مرغداری‌های تخم گذار ، تولید تخم مرغ در استان سمنان سالانه سه برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان سمنان ، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ۴۲ واحد مرغداری تخم گذار با 2 میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه مرغ تخم گذار در این استان فعال است و در 2 سال اخیر با مکانیزه کردن و هوشمند سازی ۷۰ درصد این واحد‌ها تولید تخم مرغ از ۱۰ هزار تن در سال به ۳۰ هزار تن رسیده است.
مصطفی شاه حسینی گفت: اولین واحد مرغ تخم گذار تمام مکانیزه هشت طبقه کشور در آرادان ساخته و فعال شده است .

به گفته وی ، هوشمند سازی این واحد‌ها علاوه بر افزایش تولید ، تلفات ،بیماری‌ها و تردد نیروی کار را کاهش می دهد.
از مجموع تولیدات تخم مرغ استان سمنان ، ۲۵ درصد در داخل استان مصرف و بقیه به استان‌های کشور فرستاده میشود.