نگرانی جدی برای برگشت صف گوشت

خشکسالی و کمبود علوفه و از آن سمت جیره‌بندی سهمیه خوراک دام در تعاونی‌های روستایی موجب شده است که دامداران دسته دسته گله‌های خود را به کشتارگاه بفرستند.
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اعلام این موضوع گفت: اکنون گوشت قرمز در بازار فراوان است. چرا که متاسفانه به دلیل خشکسالی و کمبود نهاده دامی کشتار دام بی‌رویه انجام می‌شود و همین موضوع نگرانی جدی برای کمبود گوشت قرمز در نیمه دوم سال، جهش قیمت‌ها و در نتیجه برگشت صف گوشت مواجه شویم.
او همچنین با اشاره به سهمیه‌بندی شدن خوراک دام می‌گوید: تعاونی‌های روستایی سهمیه اندکی بابت خوراک دام به دامداران می‌دهند که این سهمیه کفاف نیازهای آنها را نمی‌دهد و دامداران مجبور هستند دام خود را با وزن پایین به کشتارگاه ببرند و حتی به ذبح بره با سن پایین روی آورده‌اند
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی، هم اکنون قیمت هرکیلوگرم بره ۱۳۰ هزار تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفند ۱۴۰ هزار تومان است.