نوسان قیمت مرغ با ذخیره سازی حل می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تاکید بر اینکه حمایت های لازم از سوی دولت برای ذخیرسازی مرغ در استان انجام شده است، گفت: با این اقدام نوسان قیمت در بازار حل می شود.
حیدر نعمتی در نشست ستاد تنظیم بازار استان ایلام اظهار داشت: تمامی تلاش و حمایت ها از سوی دولت برای خرید و ذخیره سازی مرغ در کشور و استان انجام شده اما هنوز به تعهدات عمل نشده است.

وی تاکید کرد: بر اساس پیگیری و توافق قرار بود ۵۰۰ تن گوشت مرغ از مرغداران استان خریداری و ذخیره سازی شود اما تاکنون تنها ۱۶۵ تن خریداری شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام یادآور شد: با توجه به این شرایط اکنون نوبت اتحادیه مرغداران و کشتارگاه است که پای کار بیایند.

نعمتی اضافه کرد: باید ذخایر استراتژیک استان همیشه به اندازه مناسب باشد تا با ارسال آنها به بازار موجب تثبیت قیمت شده و شاهد نوسان قیمت در بازار نباشیم.
وی تصریح کرد: اکنون چند وقت است که انتقادها، اعتراضات و نارضایتی هایی در بحث قیمت نهاده، عدم خرید مرغ مرغداران و ذخیره سازی مرغ در استان وجود دارد که باید آسیب شناسی شود.
نعمتی گفت: با توجه به اینکه نامه دامپزشکی مبنای کار توزیع نهاده دامی است باید پس از راستی آزمایی جوجه ریزی نامه صادر شود تا حق مرغداران ضایع نشود و اختصاص نهاده موجب سو استفاده افراد نشود.

وی اضافه کرد: لیست شرکت های توزیع نهاده دامی باید ارایه شود تا اگر به تعهدات خود عمل نکرده اند با آنها برخورد شود، همچنین باید اتحادیه اسامی شرکت هایی که ارز دولتی دریافت و نهاده توزیع نمی کنند ظرف یک هفته اعلام کند تا مدارک و مستندات آنها به دستگاه قضا اعلام شود.
در این نشست مصوب شد کشتارگاه ایلام با قید فوریت مرغ مورد نیاز را برای ذخیره سازی تحویل پشتیبانی امور دام دهد.