نهاده‌های دامی رسوب شده در بنادر به زنجان منتقل می شوند

مدیرعامل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان زنجان گفت: در خصوص نهاده های دامی در این استان مشکل حمل و نقل وجود داشت که با مدیریت‌های لازم قرار است نهاده های رسوب شده در بنادر در اسرع وقت به استان وارد شود.
قاسم معینی : ذخایر نهاده های دامی در زنجان کافی است و ما در این زمینه با مشکل قابل توجهی مواجه نیستیم.
وی همچنین به مشکللات به وجود آمده برای دامداران در اثر بروز خشکسالی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: اخیرا سه هزارو ۵۰۰ تن جو برای حمایت از دامداری های کوچک و عشایر به استان تتخصیص داده شده است که در روزهای آتی توزیع آن بین آغاز می شود.
مدیرعامل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود مرغ منجمد به اندازه کافی در استان ذخیره داریم، گفت: چون در خردادماه امسال احتمال کمبود مرغ در استان را می دادیم ازاین جهت ذخیره مناسبی از مرغ منجمد را در استان تامین کرده ایم.
معینی ادامه داد: چنانچه کمبودی در خصوص تامین گوشت مرغ و دام در بازار احساس شود با همکاری استانداری و واحدهای زیرمجموعه تنظیم بازار این فرآورده ها را توزیع می‌کنیم.
مدیرعامل پشتیبانی امور دام جهادکشاورزی استان زنجان گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی در ذخیره فرآورده‌های مورد نیاز بازار نداریم.