نرخ تورم اردیبهشت امسال ۳۸,۷ درصد بود

نرخ تورم سالانه‌ی اردیبهشت با کاهش نیم درصدی، نسبت به ماه گذشته، به ۳۸.۷ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۳۸,۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل، نیم واحد درصد کاهش یافته است.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به عدد ۳۹,۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳۹.۳ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۳,۷ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۶,۰ واحد درصدی به ۴۹.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۷ واحد درصدی به ۳۴.۰ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۳۹,۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۴.۰ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۰.۱ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۳,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۳.۳ درصد و ۳.۷ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۳,۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد کاهش داشته است.