ممنوعیت خروج مرغ زنده از خراسان رضوی تصمیمی غیرکارشناسی است

عضو انجمن صنفی مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی گفت: ممنوعیت خروج مرغ زنده از خراسان رضوی شاید در کوتاه‌مدت مُسکن باشد، اما تصمیمی غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن مشکلات مرغدار است.

 

 

طنین‌همتی|شهرآرانیوز، سلطان محمدی درباره وضع این ممنوعیت در استان اظهار کرد: گاهی شرایطی که برای تولید در شهرستان‌های استان ایجاد شده، براساس چشم‌انداز بازارهای هدف استان‌های دیگر از جمله تهران بوده است. به‌عنوان مثال بازار سبزوار و تولید این شهرستان و زیرساخت‌های تولید آن برمبنای بازار هدف تهران به راه افتاده است. تولید طیور در شهرستان گناباد نیز بر همین اساس است. هرکدام از این شهرستان‌ها بازار هدفی داشتند و واحد تولیدی راه انداختند. حال اگر قرار باشد جلو بازار هدفشان گرفته شود، با مشکلات مرغدار در تأمین هزینه‌ها و بخش‌های دیگر تولید از جمله تهیه نهاده دامی، هزینه برق و… شرایط سخت می‌شود.

 

وی گفت: شاید این روش به‌صورت مقطعی در بازار تأثیر بگذرد، اما کار غیرکارشناسانه‌ای است. روزی که قرار شد من به‌عنوان مرغدار واحد تولیدی برپا کنم، به من گفته نشده بود موظفم فقط در جغرافیایی خرسان رضوی تولید کنم. اقتصاد در ایران آزاد است و جزیره‌ای عمل‌کردن اثرات منفی برجا خواهد گذاشت.

سلطان محمدی با بیان اینکه مازاد تولید در استان داریم و این ممنوعیت اثرات مخربی دارد، افزود: به‌جای اینکه مسئولان تولید را مدیریت و آسیب‌شناسی کنند که مشکل از کجا نشئت می‌گیرد و کمبود به چه دلیل بوده است، راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.
عضو انجمن صنفی مرغداران مرغ گوشتی خراسان رضوی گفت: استفاده از ابزار قهری در تولید جواب نمی‌دهد، چون خودش باعث فساد و آمارها غیرواقعی‌تر می‌شود. ممنوعیت خروج مرغ زنده شاید یک مُسکن باشد، اما کاری غیرکارشناسانه است.

وی تأکید کرد: اگر مشکل تأمین نهاده‌های دامی را در نظر نگیریم، دامدار و مرغدار هزار مشکل ریزودرشت دارد که متأسفانه با بروکراسی‌های حاکم، او را از تمرکز روی تولید باکیفیت و بهینه دور کرده است.
این مرغدار در ادامه یادآور شد: متأسفانه تولیدکننده اکنون با ناامیدی و بی‌رغبتی در تولید روبه‌روست. تولیدکننده‌ای که همه سرمایه و انرژی‌اش را برای تولید گذاشته، اکنون فقط به فکر تعطیلی واحد تولیدی و حذف صورت مسئله است. به‌جای اینکه متولیان موانع تولید را از سر راه تولیدکننده بردارند، او را درگیر بروکراسی‌های اداری کرده‌اند.

وی افزود: برای نمونه، سازمان جهاد کشاورزی در یک ماه ۲۰بخش‌نامه آنی وضع کرده است که هر دفعه به‌شکلی متفاوت تصمیم‌گیری می‌شود و این شوک برای من مرغدار و دامدار است که برنامه‌ریزی تولیدم را براساس کدام بخش‌نامه انجام دهم و از کجا معلوم این بخش‌نامه فردا پابرجا باشد.