مرغ دچار افت قیمت شده، مرغ‌ها را از بازار جمع کنید!

عضو اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت: با توجه به افت قیمت مرغ در بازار،‌برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران لازم است شرکت پشتیبانی امور دام وارد کار شود و مرغ‌های تولیدکنندگان را خریداری کند.

محمدحسین زمانی راد اظهار کرد: در حال حاضر مرغ زیر قیمت تمام‌شده در اکثر مناطق کشور عرضه می‌شود که این وضعیت در خوزستان بیش از سایر نقاط کشور دیده می‌شود.

وی افزود: مرغداران خوزستان در طول دو سال اخیر فقط در ایام عید و یک ماه گذشته مرغ را به قیمت مناسب عرضه کردند و از این بابت خیلی دچار خسارت شدند؛ به‌طوری‌که تعدادی از واحدهای تولیدکننده از چرخه تولید خارج شدند.

عضو اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی گفت: به دلیل کاهش تقاضای مرغ در یک ماه گذشته، مرغ‌های تولیدی رشد کرده‌اند و خریداران اکنون هر کیلوگرم مرغ را کمتر از قیمت تمام‌شده خریداری می‌کنند.

زمانی راد تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در خوزستان در مرغداری‌ 3300 تومان است درحالی‌که قیمت تمام‌شده آن بیش از این مبلغ است.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران لازم است شرکت پشتیبانی امور دام وارد کار شود و مرغ‌های تولیدکنندگان را خریداری کند.