مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی طیور ماکیان گلستان زمین

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی طیور ماکیان گلستان زمین می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت در ساعت 11 صبح مورخ 02/11/1393 در آدرس جلین بلوار امام رضا (ع) ساختمان سرپرستی موسسه اعتباری آرمان طبقه 5 سالن آمفی‌تئاتر تشکیل گردید.

دستور جلسه:

  1. نقل‌وانتقال سهام
  2. تغییر محل شرکت
  3. افزایش سرمایه ( با سلب حق تقدم صاحبان سهام قبلی طبق ماده 166 و 167 قانون تجارت)