قیمت های نهایی را ستاد تنطیم بازار تعیین می کند

اکوفارس: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: واریز قیمت حتما باید در ستاد تنظیم بازار صورت گیرد، چراکه قیمت نهایی را آن ها تعیین می کنند.

 

به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اظهار کرد: واریز قیمت حتما باید در تنظیم بازار صورت گیرد، چرا که قیمت را این نهاد تعیین می‌کند و اینکه مرغ زنده به چه قیمت تحویل داده می‌شود و بعد از کشتار چه مقدار باید به آن اضافه شود و عمده فروش و خرد فروش چقدر باید سود کند به صورت کامل محاسبه می‌شود و در نهایت قیمت تعیین می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: قیمت  مرغ جزء قیمت‌های تثبیتی و ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و خودشان هم گفتند به دلیل  عرضه بیش از حد مرغ نمی‌توانیم ۲۱ هزار تومان بفروشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: قیمتی که در ستاد تنظیم بازار مصوب می‌شود بایددر همه جا رعایت شود، اما برخی زیاده طلب‌ها توقع دارند، بیش از  میزان مقرر قانونی سود کسب کنند که این تخلف است و حتما باید با آن‌ها برخورد شود.