سوداگری و فرار مرغ از بازار اصفهان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه فروش مرغ با شماره ملی، اقدامی برای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از سوداگری در بازار مرغ است، گفت: چه بخواهیم، چه نخواهیم، شاهد جابجایی و فرار مرغ بین استان ها هستیم، بنابراین هر چه تلاش کنیم گوشت مرغ به اندازه نیاز بازار باشد، اما نمی توان تضمین کرد که افراد سودجو مرغ را به سایر استان ها نبرند.
حسین ایراندوست در خصوص کمبود مرغ در بازار اصفهان، اظهار کرد: همواره به دلیل تفاوت قیمت بین گوشت مرغ با سایر فراورده های پروتئینی همچون ماهی و گوشت قرمز، اقبال مردم برای مصرف این محصول بیشتر شده و این اختلاف قیمت به نوعی کار را برای تنظیم بازار دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه استان اصفهان تا به امروز توانسته متناسب با نیاز خود مرغ تولید کند، افزود: زمانی که گوشت مرغ استانی ارزان تر از دیگر شهرها باشد، چه بخواهیم، چه نخواهیم، شاهد جابجایی مرغ بین استان ها هستیم و به نوعی ممکن است فرار گوشت مرغ داشته باشیم، بنابراین هر چه تلاش کنیم گوشت مرغ به اندازه نیاز بازار باشد، اما نمی توان تضمین کرد که افراد سودجو مرغ را به سایر استان ها نبرند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به سوداگری در بازار مرغ، گفت: اگر قرار باشد گوشت مرغ بین شهرستان ها و استان ها جابجا شود، باید با مجوز دامپزشکی باشد و اکنون نیز مجوز رسمی برای خروج مرغ نداده ایم، اما با توجه به تفاوت قیمت مرغ بین برخی استان ها ممکن است از مبادی غیررسمی جابجایی گوشت مرغ انجام شود.

وی همچنین با اشاره به تفاوت قیمت بین مرغ قطعه بندی شده و مرغ گرم و کامل، گفت: اگرچه تلاش بر ورود مرغ کامل به مغازه ها است، اما ممکن است برخی افراد سودجو مرغ را بعد از قطعه بندی در مغازه ها عرضه کنند، بنابراین سازمان صمت برای تنظیم بازار، ناگزیر به عرضه مرغ در سامانه رهتاب و نه با کارت ملی برای مدیریت بازار مصرف و جلوگیری از سوداگری در بازار مرغ شده است.
ایراندوست درباره دلیل گرفتن شماره ملی برای خرید مرغ در برخی مراکز فروش و مغازه ها، گفت: این کار برای مدیریت بازار مصرف انجام می شود، اما باید توجه داشت اگرچه سرانه مصرف مرغ هر فرد در سال ۳۲ کیلوگرم است، اما در فرایند توزیع مرغ از طریق رهتاب و یا اخذ شماره ملی، هر فرد بالغ می تواند هفته ای ۶ کیلوگرم مرغ خرید کند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال اگر سن اعضای خانواده ای چهار نفره بالای ۲۰ سال باشد، این خانواده در هفته سهمیه خرید ۲۴ کیلوگرم گوشت مرغ را دارند که در ماه حدود ۱۰۰ کیلوگرم می شود، در حالیکه سرانه مصرف مرغ این تعداد نفر ۱۲۰ کیلوگرم است.