رضائی : سازمان حمایت به وظیفه خود برای کنترل قیمت‌ جوجه یک روزه عمل نمی‌کند

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عدم رعایت قیمت مصوب جوجه یک روزه به عنوان نهاده اساسی تولید گوشت مرغ گفت: سازمان حمایت باید به وظایف نظارت و کنترل قیمت کالاها و به خصوص کالاهای اساسی عمل کند.
مرتضی رضایی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با ارسال نامه ای انتقاد آمیز به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: سازمان حمایت باید بر اساس وظایف خود مسئولیت نظارت و کنترل قیمت کالاها و به خصوص کالاهای اساسی عمل کند اما قیمت مصوب جوجه یک روزه به عنوان نهاده اساسی تولید گوشت مرغ در بازار رعایت نمی شود.