رشد و توسعۀ واکسیناسیون

در این فصل از سال شیوع بیماری لارنگوتراکیت عفونی (تورم و عفونی شدن نای و حنجره) مسألۀ چالش برانگیز مرغداران گوشتی در کانادا محسوب می شود و کارشناسان معتقدند علت این امر وضعیت فعلی واکسیناسیون است.
این ویروس به شیوه های متعددی شیوع می یابد؛ ممکن است به صورت پنهان در بدن پرنده زیست کند و با استرس طیور فعال شده و از طریق پرریزی منتشر یابد بنابراین ریشه کن کردن آن سخت و مشکل است.

واکسیناسیون بهترین راهِ کنترل بیماری است اما عملی کردنِ این استراتژی نیازمندِ تغییراتی است. در کانادا واکسیناسیون جوجه یکروزه در مقابل لارنگوتراکیت عفونی در جوجه کشی ها رایج نیست چرا که گران است و ضرورتی ندارد. در یک فارم گوشتی و یا تخمگذار چنانچه نگرانی از عفونی شدن گلۀ طیور وجود دارد، می توان طیور را بعد از 17 روزگی – یعنی زمانی که دیگر دخالتِ آنتی بادی مادر برای خنثی سازی واکسن وجود ندارد – واکسینه کرد. اما در حال حاضر در کانادا دورۀ منع مصرف دارو 21 روز قبل از فراوری است که این با کشتار و فراوری در 34 روزگی در تضاد است. کارشناسان معتقدند که دورۀ منع مصرف دارو بایستی کمتر شود همانطور که در سایر کشورهای دیگر این اتفاق افتاده است و در این چند سال اخیر این موضوع یکی از موضوعات چالش برانگیز کانادا بوده است.

آقای بابک صانعی مدیر خدمات دامپزشکی و افزودنی های دارویی کمپانی Zoetis در این خصوص می گوید: “سازمان بازرسی غذای کانادا (CFIA) از قوانین ایالات متحده پیروی می کند اما نکته اینجاست که ایالات متحده در نظر ندارد تا دورۀ منع مصرف را کوتاه سازد چرا که سن کشتار و فراوری در آنجا حدود 42 روزگی است در حالی که در کانادا در حدود 34 روزگی.”
مدیر سلامت غذا و بهداشت دام CFC توضیح می دهد: ” دورۀ منع مصرف واکسن های مشابه در اتحادیۀ اروپا، استرالیا و نیوزلند صفر است” بنابراین از سازمان بازرسی غذای کانادا (CFIA) درخواست بازبینی در این رقم دارد.
در واقع وجود این قانون منع مصرف داروی 21 روزه در کانادا، به غیر از واکسیناسیون ILT (لارنگوتراکیت عفونی) مانع از انجام واکسن یادآور یا بوستر که برای برخی واکسن ها در حدود سن 20 روزگی لازم است می گردد. یکی از واکسن های یادآور ضروری برای طیور واکسن IBD است که در حدود 18 تا 20 روزگی انجام می شود.

شرکت دستچین عالی

راه حلی برای این مشکل
در آغاز سال 2021 میلادی، سازمان بازرسی بهداشت دام کانادا ابتکار عمل خود را در زمینۀ اولویت ها در نیازهای بهداشتی دام را ارائه داد که بر اساس نیازهای خاص هر گروه از دام بود. همچنین این سازمان به منظور هر چه بهتر نشان دادنِ تأثیر قوانین وضع شده بر روی بهداشت دام و رفاه مصرف کنندگان در کانادا، در سدد توسعۀ همکاری های بیشتر بین صنایع بهداشت دام، دامپزشکی و بازار است.

ابزار آموزشی
یکی از دامپزشکان کِبِک نرم افزاری را برای مزرعه داران و دامپزشکان طراحی کرده که زمان واکسیناسیون و افزایش ایمنی برای مرغ های گوشتی را نشان می دهد. کاربران در این نرم افزار از طریق شبیه سازی گله های طیور مشاهده می کنند که تنها عامل مؤثر در ایمنی طیور واکسیناسیون نیست بلکه عوامل متعددی بر روی افزایش ایمنی و تأثیرگذاری واکسن دخیل هستند من جمله تمیز کردن و ضدعفونی خوب و مناسب مابین دو گلۀ طیور، یکدست بودنِ آنتی بادی های بدن مرغ مادر، استعمال انواع متفاوت واکسن ها، برنامه ریزی و زمانبندی درست واکسیناسیون، رعایت پروتکل های بهداشتی و غیره.
بدین ترتیب این نرم افزار به خوبی نشان می دهد که چگونه واکسیناسیون طیور در 19 تا 21 روزگی (در صورت کمتر کردنِ دورۀ حذف دارو) بر روی بالا بردن ایمنی گلۀ مرغ های گوشتی کانادا و بالا بردن آنتی بادی بدن مرغ های مادر کمک کننده و مؤثر خواهد بود.

رشد و توسعۀ سایر واکسن ها
در خصوص نگرانی هایی که در رابطه با سایر واکسن ها در کانادا وجود دارد، کارشناسان اذعان می دارند که افزایش واکسن NE یا التهاب روده از این نظر که شیوع بیماری را کاهش می دهد و همچنین به منظور کاهش مصرف داروهای آنتی بیوتیک از اولویت هاست.