توسعه همکاری‌های بانکی بین ایران و عمان

رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: در دیدار امروز با رییس بانک مرکزی عمان بر گسترش همکاری های بانکی و اقتصادی بین دو کشور تاکید شد.

به گزارش بازار، علی صالح آبادی، امروز بعد از دیدار با طاهر بن سالم العمری، رئیس بانک مرکزی عمان با تشکر از وی برای همکاری های متنوع و گسترده بانک مرکزی عمان با ایران، افزود: به طور مثال سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از وجوه ایران که در انگلستان قرار داشت و قابل استفاده نبود با کمک عمان وصول شد.

وی با تاکید بر اینکه عمان در سال های اخیر کمک های خوبی به ایران انجام داده است، ادامه داد: از این وجوه در داخل کشور استفاده کردیم و امیدواریم همکاری های بیشتری با عمان داشته باشیم.

صالح آبادی گفت: در دیدار امروز با رییس بانک مرکزی عمان، در موضوعات مختلف گفتگو کردیم که در تمام زمینه ها بین دو طرف اشتراک نظر وجود داشت و توافقات خوبی نیز انجام شد و این مسیر موفق را ادامه خواهیم داد.

طاهر بن سالم العمری رییس بانک مرکزی عمان نیز با تاکید بر اینکه به دنبال تکمیل مناسبات و همکاری های گذشته با ایران در حوزه بانکی و پولی هستیم، گفت: این دیدار با هدف گسترش و همکاری بین دو کشور انجام گرفت.

وی با بیان اینکه عمان به دنبال ارائه کمک و پشتیبانی از کشورهای دوست و برادر خود است، افزود: در تلاشیم تا با کشورهایی که برادر و دوست عمان قلمداد می شوند همکاری های پولی و بانکی داشته باشیم.

رییس بانک مرکزی عمان ادامه داد: عمان می خواهد با کشورهای دوست مناسبات تجاری را گسترش دهند و تعمیق ببخشد.