تنظیم بازار قیمت مرغ با کشاورزی قراردادی بین اتحادیه مرغداران و مرغداران

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: کشاورزی قراردادی می تواند به ساماندهی شبکه توزیع مرغ در سطح استان کمک کند.
اکبر فتحی امروز در جلسه ساماندهی شبکه توزیع مرغ در سطح استان، با بیان اینکه تولید قراردادی می تواند گرهی از مشکلات مرغداران استان را باز کند، اظهار داشت: قرارداد بین مرغداران و اتحادیه می تواند به متمرکز شدن مدیریت منجر شود که در این صورت با برنامه ریزی مناسب، ساماندهی کشتار و توزیع مرغ میسر شده و در تعیین قیمت نیز موثر خواهد شد.
وی با تاکید بر توسعه مرغداری های کوچک مقیاس با استفاده از کشاورزی قراردادی گفت: با توجه به اینکه بیشتر مرغداری های سطح استان واحد های کوچک مقیاس هستند، اگر به تولید قراردادی روی نیاورند در رقابت با واحدهای بزرگ و صنعتی از میدان خارج خواهند شد.
فتحی افزود: اگر یک طرف قرارداد اتحادیه مرغداران باشد مطمئناً می تواند در آینده تاثیرات مثبتی داشته باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی به مزیت های رقابتی کشاورزی قراردادی در حوزه مرغداری‌ها با مدیریت واحد اشاره کرد و گفت: مدیریت واحد در مرغداری‌ها می‌تواند از ورود و خروج افراد مختلف به مرغداری ها و بروز انواع بیماری‌ها جلوگیری کرده، توزیع نهاده ها به صورت دقیق و متناسب با میزان مصرف پخش شده و تصمیمات توسط یک گروه تخصصی و آشنا به کلیه قوانین گرفته می شود که این به نفع تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود.

وی افزود: اتحادیه ها نیز می توانند به غیر از اینکه زبان گویای برنامه ها و اقدامات بین مرغداران و جهاد کشاورزی و جامعه باشند، در اجرای برنامه ها و حضور در عرصه تولید خود را نشان دهند.
فتحی در ارتباط با تاثیر کشاورزی قراردادی در حوزه مرغداری گفت: اگر اتحادیه مرغداران بتواند تولید قراردادی با مرغداران را به نتیجه برساند می تواند با همکاری با شرکت پشتیبانی به تنظیم بازار قیمت مرغ کمک کند و تولید کننده زیان ده نخواهد بود.
وی با بیان قدرت بالای چانه زنی واحدهای بزرگ گفت: در سال‌های اخیر کشتارگاه‌ها برای کسب سود بیشتر برنامه کشتار را خودشان تعیین می‌کنند و مرغداری های کوچک مقیاس مجبورند مطابق برنامه کشتارگاه عمل کنند، اما مرغداری‌های صنعتی و بزرگ این توانایی را دارند که در مواقع مورد نظرشان مرغ‌ها را به کشتارگاه بفرستند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی به ظرفیت اتحادیه ها و تعاونی‌های حوزه دام تاکید کرد و گفت: زمان آن رسیده که اتحادیه‌ها با انجام مدیریت واحد و با برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اجرای کشاورزی قراردادی اقدام کنند و مرغداری‌های کوچک مقیاس را با ادغام مدیریتی توسعه داده و شبکه توزیع مرغ و نهاده‌های دامی را سازماندهی کنند.