تغذیۀ دام و طیور با حشرات

طرح Green Deal اروپا تأثیرات مثبت چشمگیری بر روی کشاورزی و دامپروری به دنبال خواهد داشت.
در این مقاله ما به واکنش ها به طرح بین المللی استفاده از حشرات به عنوان مادۀ غذایی و نهاده برای خوراک دام خواهیم پرداخت.

در اتحادیۀ اروپا حشرات پرورشی هستند، تغذیۀ آنها از چیست؟
در واقع حشرات از ترکیبی از فراورده های جانبی حاصل از صنایع کشاورزی و منابع غیر مصرفی برای انسان تغذیه می کنند. این محصولات ممکن است از زنجیرۀ غلات، نشاسته، میوه و سبزیجات مثل سبوس، دانه های تقطیر شده، یا پوست میوه و سبزیجات یا مازاد حاصل از فراوری غذایی به دست آید.
در این میان می توان از محصولات کشاورزی فروش نرفته و یا تولیدات غذایی غیر مصرفی بیشترین استفاده را دارند. با اینحال؛ این مواد مصرفی توسط حشرات بستگی زیادی به موجودی مواد اولیۀ غذایی منطقه دارد.

برنامۀ استفاده از حشرات اروپا در واقع سهم روشنی در هدف اتحادیۀ اروپا برای به نصف رساندنِ ضایعات غذایی تا سال 2030 میلادی دارد. در همین راستا یکی از کارهایی که برای جلوگیری از اتلاف و به هدر رفتنِ مواد غذایی می شود انجام داد اینست که همان ضایعات مواد غذایی که مورد مصرف انسان قرار نمی گیرد را به فارم های پرورش حشرات ارجاع داد.

در حال حاضر، استفاده از حشرات تغذیه شده از ضایعات پروتئین دامی در خوراک شیلات و حیوانات خانگی مجاز است.
اما به دنبال رفع برخی دیگر از محدودیت های استفاده از پروتئین های دامی به عنوان نهاده، کمیسیون اروپا در حال حاضر سخت در تلاش هستند تا کشورهای عضو اتحادیه مجوز لازم برای استفاده از حشرات تغذیه شده از ضایعات پروتئین دامی در نهادۀ خوراک طیور را نیز بدهند.
امید می رود چراغ سبزی که کمیسیون اروپا نشان داده موجب تنظیم مقررات جدید و تشویقِ سرمایه گذاری در بخش پرورش حشرات گردد.

چالش اصلی چه خواهد بود؟
تضمین غذا و نهاده از اولویت های اصلی صنعت محسوب می شود. بدین منظور اعضای اجرای طرحِ استفاده از حشرات برای غذا و نهاده، همان طور که در پیش نویس این قانون بر اجرای پروتکل های بهداشتی تأکید شده، تدابیر تولید و پرورش خوب در زمینۀ پرورش حشرات را اجرا می کنند. این پیش نویس به زودی به کمیسیون اروپا ارائه خواهد شد و انتظار می رود که با کسب اعتبار به عنوان اولین راهنمای پرورش حشرات در سرتاسر اروپا، به راه اندازی مشاغل و استارت آپ ها در این زمینه کمک خواهد کرد.
در رابطه با پرورش حشرات در اتحادیۀ اروپا بایستی توجه داشت که حشرات فقط می بایست از مواد غذایی قابل خوردن تغذیه شوند.

نهاد IPIFF که از حامیان بخش تولید و پرورش حشرات هستند حمایت خود را از توسعۀ استانداردهای سخت و موثق برای فعالیت ها در زمینۀ پرورش حشرات اعلام کرده است.