تخم مرغ چرا گران شد؟

افزایش قیمت تخم مرغ به دلیل مدیریت غیرمنطقی در بازار و دخالت‌های وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی دام است.

به گزارش آوای خزر، به نقل از دبیرکل انجمن ملی طیور،  فرزاد طلاکش درباره افزایش قیمت تخم مرغ در بازار افزود: سوء مدیریت در نظام توزیع تخم مرغ، نابسامانی قیمت این کالا را در بازار ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: کمبود و مازادی در تولید تخم مرغ در کشور وجود ندارد میزان تولید با مصرف، سربه سر است.

طلاکش گفت: وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی دام در توزیع تخم مرغ موفق عمل نکردند و باعث شد تا در بازار شاهد ۲ نرخی شدن قیمت این کالا باشیم.

وی افزود: بخش اندکی از تخم مرغ تولید شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام، عرضه می‌شود و این موضوع، سبب شده تا با سوداگری عده‌ای از افراد، التهاب در بازار تخم مرغ زیاد شود.

طلاکش گفت: قیمت تخم مرغ در درب مرغداری‌ها ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان توزیع می‌شود و با قیمت بازار، بسیار متفاوت است.

دبیرکل انجمن ملی طیور افزود: در جلسات تخصصی و فنی بارها تکرار کردیم درصورتی در تنظیم بازار تخم مرغ موفق خواهیم بود که شرکت پشتیبانی امور دام بطور کامل توزیع تخم مرغ را انجام دهد که این امربه دلیل نداشتن یخچال برای دپو کردن محقق نمی‌شود، اما راهکار دیگری که باعث ثبات قیمت تخم مرغ می‌شود این است که اجازه دهند کالای عرضه شده با درج قیمت به دست مصرف کننده برسد و همین موضوع تاثیر خود را در کنترل قیمت بازار و مرغداری‌ها می‌گذارد.

 

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی فقط ۲۰ درصد توزیع تخم مرغ را در اختیار دارد گفت: قیمت مصوب ۲۰ درصد تخم مرغ‌ها از درب مرغداری هر کیلو ۱۴ هزار تومان است، اما ۸۰ درصد با قیمت ۱۹ تا ۲۱ هزار تومان در وزن‌های مختلف در بازار توزیع می‌شود.

طلاکش افزود: شرکت پشتیبانی دام می‌گوید، چون مرغداران نهاده دولتی دریافت می‌کنند باید بخشی از تخم مرغ را برای توزیع در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام دهند بر همین اساس است که ۲۰ درصد تولید تخم مرغ با نرخ مصوب و ۸۰ درصد با نرخ آزاد به بازار عرضه می‌شود.

طلاکش ادامه داد: با توجه به دو نرخی شدن قیمت تخم مرغ، عده‌ای سودجو در نظام توزیع اخلال ایجاد می‌کنند و با سوداگری قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

دبیرکل انجمن ملی طیور با بیان اینکه مرغداری‌ها مشکل تامین نهاده ندارند گفت: ۹۲ درصد مرغداری‌ها نهاده دامی خود را بدون مشکل دریافت می‌کنند.