تخم مرغ دو نرخی در بازار وجود ندارد/نیاز به واردات تخم‌مرغ نداریم

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن گفت: دو نرخی بودن قیمت تخم‌مرغ در بازار صحت ندارد، زیرا تخم‌مرغ زیر قیمت مصوب عرضه می‌شود و اگر بیشتر از نرخ‌ مصوب تخم‌مرغ عرضه شود گران‌فروشی صورت گرفته و تخلف است.

حمید کاشانی در گفت‌وگو با میزان، در واکنش به خبر دو نرخی شدن قیمت تخم‌مرغ در بازار، گفت: دو نرخی بودن قیمت تخم‌مرغ در بازار صحت ندارد، زیرا تخم‌مرغ زیر قیمت مصوب عرضه می‌شود و در عرضه تخم مرغ به بازار محدودیتی نیز وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری زیر قیمت مصوب است و اگر خرده فروش‌ها تخم‌مرغ را گران‌تر می‌فروشند یعنی گران‌فروشی کرده‌اند.

کاشانی خاطرنشان کرد: قمیت فله تخم‌مرغ ۴۳ هزار تومان است، اگر بیشتر از این نرخ‌ها تخم‌مرغ عرضه شود گران‌فروشی صورت گرفته و تخلف است.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار میهن بیان کرد: در حال حاضر محدودیتی در عرضه تخم‌مرغ وجود ندارد و هر اندازه که نیاز باشد به بازار تخم‌مرغ تزریق می‌کنیم.

وی در خصوص روند واردات تخم‌مرغ از ترکیه گفت: طی دو هفته گذشته مقداری تخم‌مرغ از ترکیه وارد شده است علیرغم اینکه نیازی به واردات تخم‌مرغ نداریم.

کاشانی عنوان کرد: جوجه‌ریزی که هم‌اکنون در بخش تخم‌گذار انجام می‌شود دوبرابر نیاز کشور بوده و به مازاد جوجه‌ریزی داریم در حالی که پیشنهاد به صادرات جوجه‌ریزی نیز داده‌ایم؛ این در حالی است که دو برابر نیاز کشور جوجه‌ریزی صورت گرفته است و باعث می‌شود در ماه‌های آینده (فروردین و اردیبهشت ماه) مازاد تولید بسیار زیادی را داشته باشیم.