تخلیه کشتی حامل نهاده‌های دامی در بندر شهید رجایی بندرعباس

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت : بار این کشتی ۵۵ هزار تن سویا است.

علیرضا محمدی کرجی ران با اشاره به اولویت تخلیه کالا‌های اساسی افزود : یک فروند کشتی دیگر نیز با ظرفیت ۶۶ هزار تن ذرت ، هفته آینده در این بندر پهلو می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳ فروند کشتی حامل نهاده‌های دامی در بندر شهید رجایی پهلو گرفته است افزود: مجموع واردات این کشتی‌ها ۱۸۷ هزارتن نهاده‌های دامی شامل، جو، ذرت و سویا است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با بیان اینکه شش پست اسکله با عمق ۱۴ متر ویژه کشتی‌های حامل کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است، افزود: کشتی‌های حامل کالا‌های اساسی و نهاد‌های دامی و کشاورزی در اولویت تخلیه و اختصاص تجهیزات بندری قراردارند.
محمدی کرجی ران گفت : از مجموع انبار‌های مسقف موجود در این بندر ۹۰ درصد به این کالا‌ها اختصاص دارد که ۴ باب آن ویژه انبار نهاده‌های دامی و ۱۱ باب دیگر برای نگهداری کالا‌های خوراکی در نظر گرفته شده است.
به گفته مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان تخلیه کالا‌های اساسی با دو رویه حمل یکسره و مستقیم به انبار‌ها صورت می‌گیرد و برای تسهیل در حمل کالا‌ها از ظرفیت حمل و نقل ریلی و جاده‌ای بصورت همزمان استفاده می‌شود.