برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت ماکیان گلستان

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت کشتارگاه صنعتی بسته بندی طیور ماکیان گلستان زمین، روز یکشنبه دهم مردادماه در ساعت 15 با حضور جمعی از سهامداران، در سالن آمفی تئاتر دهکده اقتصادی بین‌المللی امید جلین برگزار شد.