قیمت گوشت قرمز کاهش می‌یابد

رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور پیش‌بینی کرد: با وفور عرضه گوشت‌های وارداتی و دام زنده گوسفندی تولید داخل از خرداد و تیرماه امسال،قیمت گوشت قرمز کاهش می‌یابد.
منصور پوریان افزود: با توجه به افزایش بارش‌ها در ابتدای امسال و وضعیت مناسب تامین آب و علوفه مورد نیاز دام، امسال با وضعیت خوب تامین علوفه و دام مواجه هستیم.
وی اظهارداشت: تداوم در واردات و عرضه گوشت قرمز موجب کاهش قیمت‌ها شده به طوری که اکنون قیمت هرکیلوگرم دام زنده گوسفندی بین ۳۴ تا ۳۵ هزارتومان، گوشت گرم گوسفندی وارداتی با ارز نیمایی ۷۶ هزارتومان و لاشه گوشت گوسفندی تولید داخل درب قصابی‌ها بدون دنبه بین ۸۰ هزار تا ۸۵ هزارتومان است.
به گفته وی، پیش از این قیمت هرکیلوگرم دام زنده ۴۰ هزار تا ۴۲ هزارتومان و لاشه گوشت گوسفندی تولید داخل بیش از ۹۰ هزارتومان بود.
وی تصریح کرد:واردات گوشت گوسفندی گرم با ارز نیمایی، موجب رقابت بین عرضه گوشت وارداتی و تولید داخل شده تاجایی که کاهش فاصله قیمت و حتی پایین آمدن قیمت‌ها را در پی دارد.
رئیس شورای تامین دام گفت: به دلیل واردات با ارز نیمایی دیگر محدودیتی در عرضه گوشت قرمز به شکل تنظیم بازاری و در مراکز خاص نیست بلکه گوشت وارداتی با ارز نیمایی در همه فروشگاه‌ها حتی قصابی‌ها قابل عرضه است که وفور در عرضه می‌تواند درکاهش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد.
طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی که به تازگی منتشر شده،نیاز سالانه کشور ۹۶۰ هزارتن گوشت قرمزاست که بخش عمده آن از محل تولید داخل و نزدیک ۱۵درصد آن از محل واردات تامین می‌شود.
درماه های پایانی سال ۹۷ قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی در سطح بازار بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسید که دولت برای ساماندهی این موضوع اقدام به عرضه انواع گوشت وارداتی تنظیم بازاری توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در فروشگاه‌های زنجیره ای و میادین با قیمت‌هایی بین ۳۳ تا ۴۵ هزارتومان کرد.
اخیرا دولت واردات گوشت قرمز با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان را حذف کرد و مقرر شد گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شود.