کاهش ۳.۵ درصدی نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد جهان

ایالات‌متحده در ماه جولای ۵۲۸ هزار شغل ایجاد کرد و بیکاری به ۳.۵ درصد کاهش یافت.

به گزارش ایسنا و به نقل از ترکیش، وزارت کار ایالات‌متحده اعلام کرد: اقتصاد ایالات‌متحده در ماه جولای ۵۲۸هزار شغل ایجاد کرد که بسیار بالاتر از تخمین بازار بود و نرخ بیکاری به ۳.۵درصد کاهش یافت.

انتظار بازار برای حقوق و دستمزد غیرکشاورزی افزایش ۲۵۰ هزار شغل بود.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار، مشاغل افزوده در ماه ژوئن با ۲۶هزار افزایش از ۳۷۲هزار به ۳۹۸هزار شغل افزایش یافت. نرخ بیکاری به ۳.۵ درصد کاهش یافت و انتظار بازار برای داده‌ها، بدون تغییر نسبت به رقم ۳.۶ درصدی ماه قبل بود.

تعداد افراد بیکار در ایالات‌متحده در ماه جولای به ۵.۷ میلیون نفر کاهش یافت.

به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بیش از ۲۲ میلیون نفر در بزرگترین اقتصاد جهان در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۰ شغل خود را از دست دادند.