کاظم خاوازی سکان دار وزارت جهادکشاورزی شد

تصویر:کاظم خاوازی – وزیر جهادکشاورزی
پس از بررسی برنامه ها و صلاحیت آقای کاظم خاوازی – وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی – در مجلس شورای اسلامی و صحبت کردن موافقان و مخالفان و شنیدن دفاعیه های ایشان و صحبت های آقای جهانگیری – معاون اول رئیس جمهور – نمایندگان مردم در بهارستان تهران با 196 رای موافق، به سکان داری یکی از مهمترین وزارتخانه های ایران توسط آقای کاظم خاوازی رای مثبت دادند.
اطلاعات بیشتر به زودی اعلام می گردد.