نیمی از تخم مرغ تولیدی خراسان رضوی مازاد بر نیاز استان

ماهانه حدود ۱۲هزار تن تخم مرغ در خراسان رضوی تولید می شود که ۵۰درصد آن مازاد بر نیاز این استان است.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار خراسان رضوی امروز در نشست کمیسیون نیمی از تخم مرغ تولیدی خراسان رضوی مازاد بر نیاز استانکشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با بیان اینکه خراسان رضوی رتبه نخست کشور را در تولید تخم مرغ دارد افزود: این در حالی است که مازاد تولید تخم مرغ به طور میانگین در کشور ۱۰ درصد است.
سیدحسین موسوی نژاد اظهار کرد: کشورهای افغانستان، عراق و امارات متحده عربی مقاصد اصلی صادرات تخم مرغ خراسان رضوی هستند و سالانه حجم قابل توجهی تخم مرغ به این کشورها صادر می شود اما با سیاست های لحظه ای در بخش صادرات، دچار مشکلات متعدد در این حوزه شده ایم.
وی افزود: محدودیت صادرات تخم مرغ به افغانستان برداشته شده اما هنوز در صادرات این محصول به عراق دچار مشکل هستیم و انتظار داریم اتاق بازرگانی، تخم مرغ را به عنوان یکی از محصولات استراتژیک استان معرفی کند.