فضاسازی در بازار مرغ بدون توجه به شرایط اقتصادی

دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره ای تولید گوشت مرغ مدعی شده گوشت مرغ 15 هزار تومان تمام می شود و مرغدارها با ضرر 12900 تومان می فروشند و دلیل آن را خواب سرمایه برای خرید نهاده ها دانسته، در حالی که این موضوع کاملا با واقعیت های صنعت مرغداری در تضاد است.
بازار گوشت مرغ در یک سال اخیر همواره نوسانات بالایی داشته، در حالی که تولیدکننده ها از ارز 4200 تومانی برای خرید نهاده‌ها استفاده کرده‌اند و حتی در مقاطعی مرغ تولیدی را صادر کرده‌اند که نشان دهنده فراغ بال آن ها در عرضه و درآمدزایی بوده است، با این حال همواره شاهد اعتراض آن ها نیز هستیم، حال سوال این است که آیا هرکسی اعتراض کند حق دارد؟
دبیر انجمن شرکت‌های زنجیره ای تولید گوشت مرغ درباره نوسانات قیمت گوشت مرغ در بازار گفت: معتقدیم که منافع تولیدکننده های مرغ با فروش بین 14 تا 15 هزار تومان تامین می شود، این در حالی است که دولت اصرار به فروش مرغ با قیمت 12900 تومان دارد،ضمن اینکه ساختار بازار روی قیمت مرغ تاثیر می گذارد و اینگونه نیست که دولت بگوید با قیمت 12900 بفروشید و همه بگویند چشم. بنابراین تصمیم‌های دولت برای قیمت گذاری ناشی از عدم شناخت آن ها از بازار است. از طرف دیگر ما حریف دولت نیستیم و نمی‌توانیم در مقابل عدم تناسب هزینه ها و قیمت فروش اقدامی انجام دهیم.
علی صابری با بیان اینکه همیشه بازار مرغ به صورت سهمیه ای کنترل نمی شود، افزود: از طرف دیگر دولت در اعطای سهمیه نهاده ها طبق سیاست گذاری ها عمل نمی کند و همواره دیر یا زود می شود. از این رو تولیدکننده مجبور است نیاز نهاده های خود را از بازار تامین کند و منتظر سهمیه دولت نمی ماند و این تغییر قیمت تمام شده ایجاد می کند.

او با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده ای گوشت مرغ در سال گذشته 13 هزار تومان بوده و امروز به 15 هزار تومان رسیده است، تصریح کرد: قیمت تمام شده قیمت گوشت مرغ متاثر از افزایش قیمت کارگر و نهاده ها هست و اینکه گفته می شود نهادهای با قیمت 4200 تومان باید مانع از افزایش قیمت شود درست نیست، زیرا نهادها در یک فرایند به دست مرغدار می رسد و از طرف دیگر جوجه ها باید در یک بازه زمانی از نهاده ها تغذیه کنند و این مساله روی تغییر قیمت مرغ تاثیر می گذارد.
او درباره اینکه چرا قیمت مرغ در سال 97 به 18 هزار تومان رسید، اظهار کرد: به دلیل اینکه نهاده ها به موقع نمی‌رسید و از طرف دیگر مرغدار باید هزینه خرید را دو ماه پیش از دریافت نهاده ها باید پرداخت کند و این خواب سرمایه است، از طرف دیگر به موقع نهاده ها تحویل داده نمی شود و همه این عوامل باعث می شود که با وجود اینکه ارز 4200 تومانی پرداخت می شود بازهم رشد قیمت مرغ را شاهد باشیم. از این رو معتقدیم دولت باید دست از قیمت گذاری مرغ برداشته و آن را در اختیار بازار بگذارد تا مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.

واقعیت های بازار مرغ
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، قیمت گوشت مرغ در بازار به تازگی به 12900 تومان رسیده، در حالی که چند ماه پیش قیمت رسمی 11 هزار 500 تومان بود و در مقاطعی قیمت این محصول به 9500 تومان نیز رسیده بود. چراکه همواره هزینه های مربوط به نهاده ها با ارز 4200 تومانی به صورت ثابت محاسبه می شود، اما نکته جالب اینجاست که دبیر انجمن شرکت‌های تولید گوشت مرغ مدعی است که در شرایط کنونی قیمت مرغ باید بیش از 12900 تومان باشد، زیرا سرمایه مرغدار که به نهاده ها پرداخت کرده چند ماه راکد می ماند تا این‌گونه جوجه تبدیل به مرغ شود و بفروشد، از این رو معتقد است که دولت باید از قیمت گذاری گوشت مرغ دست بردارد.

این استدلال همان قدر عجیب است که مدعی شده قیمت تمام شده گوشت مرغ 15 هزار تومان است و ما با قیمت 12900 تومان می فروشیم. حال چطور ممکن است که قیمت گوشت پایین تر از هزینه تمام شده باشد و بازهم افزایش تولید در کشور داشته باشیم که در سال جدید بارها از سوی معاونان وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد برخی از اصناف و فروشنده ها بدون اینکه درک درستی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند تنها به دنبال خواسته های خود و حداکثر استفاده از محدودیت ها هستند و این روند می تواند آسیب زا باشد. از این رو دولت باید نه تنها به بدنه کارشناسی تکیه بیشتری داشته باشد، روند نظارت بر بازار را جدی تر کند، چراکه همین فروشنده ها به صراحت اعلام می کنند قرار نیست، انچه که از سوی دولت مطالبه می شود بدون چون و چرا اجرا شود و قیمت گذاری نیز از جمله مواردی است که یا به طور کامل اجرا نمی شود یا اینکه همواره تحت تاثیر فضاسازی ها پرنوسان است.