بررسی بازدهی خوراک در گاوهای لیموزین

“شرکت دامپروری و کشاورزی بریتانیایی AHDB” با همکاری وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی، پروژه ای برای بررسی میزان راندمان خوراک گاو گوشتی راه اندازی کرده که از طریق آن قادر خواهد بود میزان جذب خوراک در گلۀ گاو لیموزین را سنجش و انتخاب کند.
محققین بر این باورند که با افزایش راندمان خوراک، تولیدکنندگان و پرورش دهندگان قادر به افزایش سود و بازدهی تولید تا 39% و کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا 22% خواهند بود. از نظر پروفسور Mike Coffey استاد “دانشگاه کشاورزی SRUC اسکاتلند” آنچه که از افزایش راندمان خوراک عاید می گردد بسیار ارزشمند خواهد بود. وی اذعان داشت: “راندمان خوراک بین بهترین نژاد و بدترین نژاد دام در یک دورۀ مشابه رشد، می تواند 30 درصد اختلاف داشته باشد. از همه مهمتر اینکه 60 تا 70 درصد هزینۀ پرورش دام به خوراک تعلق دارد و دقیقاً به همین دلیل افزایش راندمان خوراک بسیار ارزشمند است.”
این پژوهش که بر روی 4 فارم در سراسر انگلستان انجام شد به بررسی و نظارت میزان مصرف خوراک روزانۀ هر یک از گاوهای گوشتی نژاد لیموزین پرداخت.
میزان مصرف خوراک در این گاوها که همگی با یک رژیم خوراکی یکسان تغذیه می شدند، به مدت 63 روز ارزیابی شد.
در ابتدای پژوهش این دام ها وزن گیری شدند و بعد از آن نیز به صورت هفتگی وزن آنها ثبت شد. حتی بستر آنها را از خاک اره فراهم کردند تا از خوردن کاه پیشگیری کرده باشند.
همچنین در آغاز و پایان این پژوهش میزان ماهیچه و چربی بدن حیوان اسکن شد.
اطلاعات مربوط به بیش از 2500 دام ثبت شد. از این پژوهش می توان به “برآورد ژنتیکی نژادها” پی برد.
در این پژوهش به این دلیل از گاوهای نژاد لیموزین استفاده شد که بیشترین جمعیت نژاد گاو در انگلستان هستند.