۵۲۱ هزار تن گوشت مرغ در پاییز امسال عرضه شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: مقدار عرضه گوشت انواع طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در فصل پاییز ١٤٠٠ به ٥٢١ هزار تن رسید.
۵۲۱ هزار تن گوشت مرغ در پاییز امسال عرضه شد

ماکیان (مرغ و خروس) با ۵۰۸.۱ هزار تن، ٩٧.٥ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده است.

نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در پاییز ١٤٠٠ نشان می‌دهد که ماکیان (مرغ و خروس) با ٥٠٨, ١ هزار تن، ٩٧.٥ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده است. گوشت سایر انواع طیور که عمدتاً شامل بوقلمون، بلدرچین، شترمرغ و کبک می‌باشد با ١٢.٩ هزار تن، ٢.٥ درصد از کل وزن گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در فصل پاییز ١٤٠٠ نسبت به فصل تابستان ١٤٠٠ حدود ٢ درصد افزایش داشته است.

منبع: انتخاب