۵۰ همت خرید خرد سهام در ۱۰ ماهه ابتدای ۱۴۰۲

به گزارش ایرنا از سازمان بورس، قادر معصومی خانقاه به میزان حمایت صندوق توسعه از معاملات بازار سهام از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه اشاره کرد و اظهار داشت: آخرین گزارش ارایه شده از عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به تفکیک معاملات خرد و بلوک سهام تا پایان دی ماه نشان دهنده آن است که رقمی معادل ۴۹ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان خرید خرد سهام، ۱۲ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان فروش خرد سهام، ۳۱ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان فروش بلوک سهام و رقم پنج هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان خالص خرید و فروش سهام انجام شده است.

وی تاکید کرد: بیشترین میزان خرید و فروش خرد سهام در سال ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه صورت گرفت که رقمی بالغ بر هشت هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان خرید خرد سهام و چهار هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان فروش خرد سهام انجام شد.

معصومی خانقاه با بیان اینکه از ابتدای سال جاری خالص خرید صندوق توسعه بازار سرمایه پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: وجوه حاصل از فروش‌های خرد و بلوک هم مجدداً در بازار به خرید خرد اختصاص یافت، به ترتیبی که حدود ۵۰ همت خرید خرد از ابتدای سال جاری توسط صندوق انجام شده است.

تعداد نمادهای فعال در بازار سرمایه

مدیرعامل صندوق بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو با سنا، به تعداد نمادهایی که در برهه زمانی ذکر شده فعال بودند تاکید کرد و گفت: صندوق توسعه بازار سرمایه حدود ۴۰۰ نماد را در پرتفوی خود دارد و روزانه حدوداً برای ۲۵۰ نماد تا ۳۰۰ نماد بازارگردانی (شامل اقدامات حمایتی مختلف) انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: به طور معمول در روزهایی که صندوق تثبیت بازار سرمایه در بازار حضور دارد، کمیت و کیفیت بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه متفاوت بوده و اقدامات حمایتی بیشتر توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام می‌شود.

علت نوسانات بازار سرمایه

معصومی خانقاه با اشاره به علت نوسانات اخیر بازار سرمایه اعلام کرد: بخش عمدۀ نوسانات بازار طی پاییز و زمستان امسال ناشی از ریسک‌های سیتماتیک و شرایط موجود در منطقه خاورمیانه بوده است.

مدیرعامل صندوق بازار سرمایه در پایان به سنا، گفت: همچنین تصمیم اخیر در خصوص صنعت پالایشگاهی به مراتب آثار منفی بیشتری نسبت به مسائل مذکور داشت و مجدداً باعث سلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تردید آن‌ها در نگاه بلندمدت به بازار سرمایه به عنوان یک راهکار مناسب برای کسب بازدهی مطلوب و معادل تورم موجود در جامعه شد.