کرایه های سنگین حمل و نقل کمر مرغداران را شکسته

دبیر کانون مرغداران گوشتی با بیان اینکه کرایه های حمل ونقل بالا رفته و نرخ مصوب کرایه ها هم رعایت نمی شود، گفت: راننده ها قبل از بارگیری نهاده ها، قیمت های پیشنهای خود را مطرح می کنند و چون مرغداران نیاز فوری به نهاده دارند مجبور هستند با کرایه های پیشنهادی موافقت کنند که همین موضوع مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد کرده است.
پرویز فروغی با بیان اینکه مدتی می شود قیمت جوجه یکروزه به ۹۰۰۰ تومان رسیده و در حال حاضر صحبت از ۱۰ هزار تومان هم شده است، گفت: قیمت مصوب جوجه یکروزه ۴۲۰۰ تومان است اما نه تنها این نرخ در بازار رعایت نمی شود بلکه مرغداران مجبور هستند ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان بیشتر هم بابت خرید جوجه یکروزه پرداخت کنند.

همه باید قیمت مصوب را رعایت کنند
وی ادامه داد: اگر قرار است نظارتی باشد باید بر همه بخش های تولید صورت گیرد. چرا بر بازار جوجه یکروزه هیچگونه نظارتی نیست و قیمت های مصوب رعایت نمی شود ولی مرغداران با وجود اینکه قیمت تمام شده مرغ زنده برای آنها بیش از ۲۰ هزارتومان است مجبور هستند مرغ هایشان را با قیمت مصوب ۱۷هزار و۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه دهند؟ اگر قیمت مصوبی تعیین شده همه باید رعایت کنند.

کاهش تولید جوجه و قاچاق؛ علت گرانی جوجه یکروزه
دبیر کانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: تولید جوجه کاهش یافته است. از طرفی گفته می شود جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار قاچاق می شود. در حقیقت می توان گفت علت افزایش قیمت جوجه یکروزه همین کاهش تولید و قاچاق است. از طرفی نظارت هم وجود ندارد.
به گفته وی آمارهایی که در خصوص میزان جوجه ریزی گفته می شود با واقعیت همخوانی ندارد. زیرا اگر جوجه به اندازه کافی در کشور تولید شود چرا باید قیمت آن به ۱۰ هزارتومان برسد؟
فروغی تصریح کرد: افزایش قیمت جوجه باعث شده بسیاری از تولیدکننده ها دست از کار بکشند، زیرا تولید برای آنها با جوجه ۱۰ هزارتومانی صرفه اقتصادی ندارد.

دست مرغداران زیر ساطور راننده ها
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت تامین نهاده ها برای واحدهای تولیدی به چه صورت است، گفت: نهاده های خریداری شده با تاخیر ارسال می شود. از طرفی کرایه های حمل ونقل هم بالا رفته است و نرخ مصوب کرایه ها نیز رعایت نمی شود. یعنی راننده قبل از بارگیری قیمت را طی می کند و چون مرغدار نیاز فوری به نهاده ها دارد دستش زیر ساطور راننده خواهد بود و مجبور است با کرایه های پیشنهادی موافقت کند که همین موضوع مشکلات بسیاری برای مرغداران ایجاد کرده است.

وزارت جهاد در راستای حل مشکلات اقدامی نمی کند
این فعال صنعت طیور در ادامه گفت: تمامی مشکلات موجود در این صنعت را با وزارت جهاد کشاورزی در میان گذاشته ایم. وزیر و معاونین از این مسائل خبر دارند ولی نمی دانیم چرا اقدامی در راستای حل آنها نمی کنند.
دبیر کانون مرغداران گوشتی در پاسخ به اینکه آینده بازار مرغ را چگونه پیش بینی می کنید، اظهار کرد: اگر همین شیوه ادامه پیدا کند بازار مرغ آشفته تر خواهد شد. نظارت باید از ابتدا تا انتهای تولید باشد.

به جای صادرکننده، وارد کننده شده ایم!
فروغی در پایان گفت:صنعت طیور در کشور رها شده است. هفتمین کشور تولیدکننده مرغ در دنیا بودیم و به جای اینکه صادر کننده باشیم تبدیل به واردکننده مرغ و تخم مرغ شده ایم.