نهاده‌ها‌ همچنان با تاخیر به دست مرغداران می‌رسد

رئیس جهادکشاورزی استان زنجان با بیان اینکه همچنان نهاده‌ها با تاخیر به دست مرغداران می‌رسد گفت: مشکل سامانه بازارگاه در این زمینه برطرف نشده است.
جواد تاراسی اظهار کرد: در حال حاضر به لحاظ جوجه‌ریزی در استان زنجان مشکلی وجود ندارد و امیدواریم در آینده نیز مشکل خاصی نداشته باشیم.
وی در مورد قیمت جوجه یکروزه نیز گفت: متاسفانه قیمت‌ جوجه در بازار کاهش نیافته و همچنان افزایش قیمت را در بازار شاهد هستیم.
رئیس جهادکشاورزی استان زنجان در مورد تاثیر واردات تخم مرغ نطفه‌دار بر کاهش قیمت جوجه عنوان کرد: اگر واردات انجام شود سهمیه‌ای هم برای واحدهای جوجه‌ریزی استان در نظر گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: اجازه خروج جوجه یکروزه به خارج از استان داده نمی‌شود و تامین جوجه مورد نیاز مرغداریهای در اولویت است.
تاراسی در ادامه در مورد مشکل تخصیص تاخیر سهیمه نهاده‌ مرغداریها گفت: متاسفانه همچنان این مشکل وجود دارد و مشکل تاخیر در تخصیص نهاده‌های در بازارگاه برطرف نشده است.