مشکل اصلی تأخیر در ترخیص و حمل نهاده مرغداران است

دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ گفت: در حال حاضر افزایش عرضه مرغ صورت گرفته است و با تمهیداتی که در نظر گرفته‌اند قیمت نیز متعادل‌تر خواهد شد.
رضا مبصری، در خصوص وضعیت عرضه مرغ به بازار گفت: در حال حاضر افزایش عرضه مرغ صورت گرفته است و با تمهیداتی که در نظر گرفته‌اند قیمت نیز متعادل‌تر خواهد شد.

وی در خصوص اینکه آیا در بازار کمبودی در اجزا و قطعات مرغ وجود دارد، اظهار کرد: زمانی که مرغ به سمت عرضه کامل، که موردتقاضا بازار است برود بنابراین عرضه قطعه‌بندی کمتر خواهد شد.

مُبصری بیان کرد: در حال حاضر بازار مرغ ثبات دارد و مشکل جوجه یک روزه با تمهیداتی که در نظر گرفتند حل‌شده است و عرضه به بازار نیز بعد از کاهش دمای که صورت گرفته بود بیشتر شده است، زیرا باوجود دمای بالا مرغداران نمی‌توانستند وزن مرغ را به‌اندازه کافی زیاد کنند همچنین بحران قطع برق نیز برطرف شده است.

وی در خصوص وضعیت عرضه نهاده برای تولیدکنندگان مرغ، گفت: نهاده با تأخیر به‌دست مرغداران می‌رسد، ولی تمامی نهاده ها در سامانه بازار گاه تأمین می‌شود یعنی زمانی که جوجه ریزی صورت می‌گیرد اعلام می‌کنند در سامانه بازار گاه می‌توانید خرید کنید، ولی حمل‌ونقل این نهاده با تأخیر یک‌ماهه اتفاق می‌افتد و تأخیر در ترخیص و حمل‌ونقل مشکلی است که در حال حاضر وجود دارد.