لزوم تولید ۳۰ درصد مرغ مصرفی در استان تهران/مشکلی برای تأمین تخم مرغ نداریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: باید به سمت ایجاد مگافارم های تولید مرغ برویم تا در نهایت ۳۰ درصد مرغ استان تامین شود.

به گزارش ایسنا، حشمت الله عسگری در جلسه تنظیم بازار استان تهران گفت: شرایط پدافند غیر عامل ایجاد می کند تا ۳۰ درصد مرغ تولیدی را در استان داشته باشیم و مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: شرایط اقلیمی، وضعیت تمام شده برای توجیه پذیری تولید مرغ در استان را دشوار کرده است و دوره هایی که مرغ زیر قیمت تمام شده عرضه شده از دوره‌هایی که بالاتر از قیمت عرضه شده ارائه شده، بیشتر بوده و در اکثر دوره‌ها زیان‌ده بوده اند.

عسگری تاکید کرد: تولید در بخش کشاورزی منفصل است و کسی می تواند موفق باشد که شبکه تامین نهاده و توزیع داشته باشد، چراکه دنیا به سمت شبکه سازی رفته است.

عسگری افزود: در استان تهران بایستی ظرفیت‌های خالی شناسایی شود و برای تولیدکنندگان انگیزه ایجاد شود در درجه دوم اگر نیاز باشد باید به سمت مگافارم های (واحدهای بزرگ مقیاس) تولید مرغ برویم تا در نهایت ۳۰ درصد مرغ استان تامین شود. در زمینه تخم‌مرغ ۵۰ درصد نیاز استان در خود استان تامین شود و مشکلی در این زمینه نداریم.