قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

به گزارش ایلنا، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۴۵ صدم درصد افزایش به ۸۳ دلار و ۱۹ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۴۷ صدم درصد افزایش به ۸۶ دلار و ۸۱ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با هفت صدم درصد افزایش به ۶۱ دلار و ۵۳ سنت رسید.