دلیل نوسان قیمت مرغ در بازار چیست ؟

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: مرغداران نقشی در افزایش قیمت مرغ ندارند و نوسان قیمت در بازار نتیجه تصمیمات ستاد تنظیم بازار است.

حبیب اسدالله نژاد افزود: بعد از این که در مهرماه گذشته ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ گرم را 20 هزار و 400 تومان تعیین کرد، شرایط برای تولید مناسب بود و تولیدکنندگان نیز با این قیمت مرغ را به بازار عرضه کردند.

وی تصریح کرد: در سه جلسه متوالی، ستاد تنظیم بازار قیمت نهاده‌ها را افزایش داد به گونه‌ای که قیمت هر کیلو ذرت از کیلویی 1500 به کیلویی 1700 تومان، سویا از 2 هزار و 700 به 3 هزار و 600 و جوجه یک روزه از 2 هزار و 800 به 4 هزار و 200 تومان رسید، همچنین هزینه حمل و نقل و واکسن نیز با افزایش روبرو شد,، اما قیمت مرغ ثابت ماند.نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: در حالی که با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌بایست قیمت مرغ نیز افزایش پیدا می‌کرد تا تولید کنندگان از این بابت متضرر نشوند,، ولی این اتفاق رخ نداد.اسدالله نژاد گفت: افزایش قیمت مرغ در بازار در حال حاضر نیز ناشی از همین تصمیمات ستاد تنظیم بازار است و در حال حاضر قیمت حدود 24 هزار تومان نرخ واقعی مرغ است که انتظار می‌رود ستاد تنظیم بازار نیز با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت مصوب این محصول را اصلاح کند.